Leden voor de Geschillencommissie passend onderwijs te Utrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ouders die een geschil hebben met een schoolbestuur kunnen een verzoekschrift voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De behandelend commissie bestaat minimaal uit een voorzitter, twee leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Er zijn ongeveer zeven...