Orde van Advocaten zoekt leden voor klankbordgroep diversiteit en inclusie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Nederlandse Orde van Advocaten is op zoek naar advocaten met verschillende achtergronden voor de oprichting van een eigen klankbordgroep inclusie en diversiteit. Dit meldt de NOvA op de eigen website.

De advocatenorde wil hiermee het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie vanuit een maatschappelijk oogpunt onderstrepen, maar ook ‘omdat de inachtneming van deze principes tot een verrijking van de balie zelf leidt’.

In 2018 stelde de NOvA hiertoe al een diversiteits- en inclusieverklaring op. ‘Wij willen hier nu graag met de balie verder invulling aan geven en een toegankelijke balie zoveel mogelijk bevorderen. […] De klankbordgroep zal concrete mogelijkheden onderzoeken en voorstellen aandragen voor sociale innovatie, d.w.z. het bevorderen van diversiteit binnen de advocatuur en het verhogen van het bewustzijn van de waarde van diversiteit en inclusie binnen de advocatuur en de maatschappij.’...