Benoeming nieuwe leden College van Rijksadviseurs

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Francesco Veenstra, Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis worden lid van het College van Rijksadviseurs. Francesco Veenstra wordt met ingang van 1 september 2021 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis worden Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en starten op 1 december 2020. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk – gevraagd en ongevraagd - over ruimtelijke vraagstukken in de leefomgeving.