Duidelijkheid over kostenveroordelingen in medische tuchtzaken?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze uitspraak licht een tipje van de sluier op hoe de medische tuchtrechter in de toekomst zal omgaan met verzoeken om een proceskostenveroordeling. Voorwaarden hiervoor zijn dat de klagende partij daar expliciet om vraagt, dat de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard en dat de...