De Xella-beschikking en het slapende dienstverband vóór inwerkingtreding van de Wwz

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich uitgelaten over de vraag of de weigering van werkgever om in te stemmen met het voorstel van werknemer tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden onder toekenning van de transitievergoeding, ernstig verwijtbaar is wanneer het...