Werknemer levert geen ernstige wanprestatie door te weigeren de bedrijfsarts te bezoeken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Van een ernstig tekortschieten door de werknemer in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst is geen sprake. Het vast staat dat de werknemer slechts tweemaal niet is verschenen op het spreekuur van de bedrijfsarts in het kader van de ontslagaanvraag. Naar het oordeel...