Akkoord VNG en minister Ollongren over Wet Kwaliteitsborging

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022.