Executoriaal beslag wegens door Staat verschuldigde dwangsommen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Staat heeft dwangsommen verbeurd door niet tijdig te beslissen op de asielaanvraag van gedaagde. Deze heeft ter executie van die dwangsommen beslag gelegd ten laste van de Staat onder ING Bank. De Staat vordert opheffing van het beslag en doet daarbij een beroep op art. 436 Rv: geen beslag...