Jurist Omgevingsrecht (tijdelijk)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voor de gemeente Zwolle zoekt legalSearch een jurist Omgevingsrecht (tijdelijk). De komende periode bereidt Zwolle zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Ter vervanging van de jurist die daarvoor deels is vrijgemaakt is de gemeente op zoek naar tijdelijke versterking bij het team Juridische ondersteuning. De afdeling Fysieke Leefomgeving is, naast het beleidsveld Veiligheid, verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving van diverse wetten en gemeentelijke regelingen. De afdeling bestaat hiertoe uit verschillende teams. Je gaat zodoende aan de slag voor het team in de vorm van een jurist Wabo-vergunningverlening. Je behandelt in samenwerking met de Wabo-casemanagers aanvragen om Wabo-vergunningen. Daarbij ondersteun je de casemanagers en bewaak je de (juridische) kwaliteit van de besluiten en de procedure. Tenslotte lever je algemene juridische ondersteuning op het gebied van Wabo-vergunningverlening en je fungeert als vraagbaakfunctie voor...