Wetsvoorstel genderdiversiteit in top grote bedrijven

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Raad van State constateert in haar advies over het onderstaande wetsvoorstel,
dat genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven moet vergroten middels een wijziging in Boek 2 BW, dat een 'vrouwenquotum' voor commissarissen van beursgenoteerde
ondernemingen in strijd is met jurisprudentie ...