Mandaatbesluit WODC 2020

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Besluit van de algemeen directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van 2 november 2020 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit WODC 2020). Geldend van 20 september 2019 t/m heden.