Wetsvoorstel bestrijding heling

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Om heling beter te kunnen aanpakken introduceert dit wetsvoorstel drie verplichtingen. De eerste verplichting behelst oprichting van een Digitaal opkopersregister, wat inhoudt dat opkopers en handelaren van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van gebruikte goederen en...