Actieplan Strafrechtketen 2021-2022

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het in de zomer van 2020 verschenen rapport Doorlichting Strafrechtketen legde zwaktes in de samenwerking binnen de strafrechtketen bloot. Het Actieplan Strafrechtketen schetst op basis van dit rapport hoe doorlooptijden kunnen worden versneld en zaakvoorraden kunnen worden teruggedrongen. Gekozen ...