Zwak deskundigenrapport leidt tot stevige tuchtuitspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze tuchtuitspraak bevestigt dat een arts niet per definitie ook een goede rapporteur is. Bij het opstellen van een deskundigenrapport spelen zowel formele eisen (zoals het toepassen van hoor en wederhoor) als materiële eisen (zoals een zorgvuldige opbouw en een deugdelijke motivering) een...