Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Drs. C.A. (Carola) van Rijnsoever wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2021.