Mediation: verplicht voorportaal voor ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Artikel 7:669 BW vereist niet dat een mediationtraject is doorlopen voordat een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. In de jurisprudentie is evenwel een duidelijke lijn zichtbaar dat door kantonrechters grote waarde wordt gehecht aan mediation en dat...