Start Mandatory Disclosure (DAC6)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Intermediairs moeten vanaf 1 januari 2021 grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Ze zijn meldingsplichtig, als deze constructies voldoen aan de criteria van de richtlijn Mandatory Disclosure Rules (DAC6). Als er geen (Europese) intermediair bij de constructie betrokken is, moet de belastingplichtige deze zelf melden.