Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dit aanvullingsbesluit vult het stelsel van de Omgevingswet aan met regels over geluid
van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat al de regels over het geluid van activiteiten buiten industrieterreinen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat regels...