Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: recente ontwikkelingen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze bijdrage behandelt de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Na een uiteenzetting van het karakter van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt het leerstuk van de voordeelsverrekening zoals bedoeld in artikel 6:100 BW aan bod....