Te vroeg voor een ontslagvergoeding

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een ambtenaar werd na twee jaar arbeidsongeschiktheid eervol ontslagen. Hij wilde een transitievergoeding, waar ambtenaren onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) recht op hebben. Geschillen tussen ambtenaren en overheidswerkgevers die zijn ontstaan vóór 2020 moeten echter...