De angst voor bange bestuurders ontrafeld

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het zogenoemde 'bange bestuurders-argument' vormt de hoeksteen voor een afwijkend, restrictief aansprakelijkheidsregime voor bestuurders. Dit argument komt erop neer, dat (te) veel aansprakelijkheid ertoe leidt dat
bonafide bestuurders zich in onwenselijke mate risicomijdend zullen gedragen, en ...