Selectieve betalingen in het zicht van insolventie: ruim baan voor de bestuurder

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is of de Hoge Raad met zijn
arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek c.s. ruim baan heeft willen geven aan de
betaalautonomie van de bestuurder. Dit lijkt het geval te zijn. Zelfs een
eigen faillissementsaanvraag leidt niet zonder meer tot aansprakelijkheid ...