Universitair Docent Privaatrecht bij de Universitair Docent Privaatrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Je wordt ingezet in het onderwijs in de bachelor- en mastervakken van de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid. De nadruk ligt daarbij op de vakken op het gebied van verbintenissenrecht, goederenrecht en (civiel) procesrecht. Daarnaast begeleidt je scripties in de bachelor- en ...