Nieuw artikel 3.2a Arbobesluit ter bestrijding van het coronavirus door werkgevers

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In artikel 3.2 Arbeidsomstandighedenbesluit zijn algemene uitgangspunten neergelegd over de inrichting van arbeidsplaatsen. Het nieuwe (tijdelijke) artikel 3.2a Arbobesluit ziet op de bestrijding van covid-19 en vormt de basis voor de verplichtingen van de werkgever bij het nemen van maatregelen...