Consultatiereactie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De reactie van minister Hoekstra op de publieke consultatie van de IFRS Foundation, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Het document is in het Engels.