Wettelijke rente en handelsrente: stand van zaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De wettelijke handelsrente (8%) is substantieel hoger dan de ‘gewone’ wettelijke rente (2%). In de praktijk maakt het dus veel uit of de wettelijke rente, dan wel de wettelijke handelsrente is verschuldigd. In deze bijdrage wordt het actuele kader geschetst, inclusief tips voor de praktijk.