Vertrouwelijkheid stukken en onvolledige terinzagelegging

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op grond van art. 3:11 Awb moeten bestuursorganen alle stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van een ontwerpbesluit ter inzage leggen. Voor vertrouwelijke gegevens geldt een uitzondering. In deze uitspraak maakt de Afdeling duidelijk dat een stuk dat zowel vertrouwelijke...