Mag de werkgever weten of een werknemer is gevaccineerd tegen corona?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Eindelijk is er woensdagochtend begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Omdat de vaccinatie niet wettelijk verplicht is, zullen werkgevers (in de zorg) waarschijnlijk willen weten wie van hun werknemers zijn gevaccineerd. Mag de werkgever op grond van de AVG hierover inzicht krijgen?

Foto: ANP / Robin Lonkhuijsen

Gezondheidsgegevens en AVG

Het gegeven dat een persoon wel of niet gevaccineerd is valt onder de categorie gezondheidsgegevens. Gezondheidsgegevens zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens en krijgen hierdoor extra bescherming (art. 9 lid 1 AVG). De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is in beginsel verboden, tenzij de verwerker hiervan zich kan beroepen op een wettelijke uitzondering én op één van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens (art. 9 lid 2 AVG).

Uitdru...