Kort geding Privacy First om ‘privacyschendend’ UBO-register buiten werking te stellen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Belangenorganisatie Privacy First start een kort geding tegen de Staat met het doel het recent ingevoerde UBO-register buiten werking te stellen. Volgens een persbericht van advocatenkantoor Boekx vordert Privacy First dat de regelgeving waarop het UBO-register is gebaseerd, ongeldig wordt verklaard.

De regelgeving die het UBO-register mogelijk heeft gemaakt, vloeit voort uit de Europese vijfde anti-witwasrichtlijn, die lidstaten verplicht persoonsgegevens van UBO’s te registreren en voor het publiek openbaar te maken. Deze openbaarheid moet een afschrikkende werking hebben op personen die bijvoorbeeld geld willen witwassen of terroristische activiteiten zouden willen financieren.

Privacy First stelt grote bezwaren te hebben tegen de ‘zeer privacygevoelige informatie’ die ruim 1,5 miljoen Nederlandse entiteiten als gevolg hiervan sinds eind september 2020 verplicht moeten registreren over hun ‘ultimate benefic...