Privacy First begint rechtszaak over ‘ongeldig’ UBO-register

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten bepaalt dat alle ruim 1,5 miljoen juridische entiteiten die in het Handelsregister zijn ingeschreven informatie over hun UBO’s (‘ultimate beneficial owners’ of wel ‘uiteindelijk belanghebbenden’) openbaar moeten maken. Dat register is voor iedereen toegankelijk, voor € 2,50 per opvraging. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn ingrijpend, stelt Privacy First. “Het gaat immers om zeer privacygevoelige informatie. Gegevens over de financiële situatie van natuurlijke personen komen op straat te liggen.” In kort geding wordt de ongeldigheid ingeroepen van de regelgeving waarop het UBO-register is gebaseerd. De zaak zal door de rechtbank Den Haag worden behandeld op 25 februari 2021. De dagvaarding vindt u