Benoeming leden Adviescollege ICT-Toetsing

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van de heer Hans Verkruijsse als voorzitter en mevrouw Rikky van Osch en de heer Paul Klint als leden van het Adviescollege ICT-Toetsing. De benoeming gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.