Proefschrift: Transitiejongeren, een zorg(e)loze jeugd

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In dit proefschrift staat de vraag centraal of en zo ja hoe het recht een grondslag kan bieden voor de gedwongen bescherming van transitiejongeren (jongmeerderjarige residentiële zorgverlaters), indien heersende inzichten uit sociaalwetenschappelijk en medisch-wetenschappelijk perspectief mede in...