Conclusie A-G in de Booking.com zaak: óók relevant voor andere online platforms

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Hoe online platforms moeten worden gekwalificeerd is al geruime tijd onderdeel van discussie. Sinds 2015 wordt er door rechterlijke uitspraken steeds meer duidelijkheid over deze vraag verschaft. Afgelopen november bracht advocaat-generaal De Bock (“A-G”) een advies uit aan de Hoge Raad over de kwalificatie van Booking.com. In het advies wordt een aantal gezichtspunten gegeven om te bepalen of Booking.com kan worden aangemerkt als “elektronisch prikbord”. Als het advies van de A-G wordt opgevolgd, heeft dit ook gevolgen voor de kwalificatie van andere online platforms.

Gerechtshof Amsterdam: Booking.com is een elektronisch prikbordIn