Kwartaalupdate bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid Q4 2020

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de kwartaalupdate beroepsaansprakelijkheid wordt onder meer ingegaan op een arrest van de Hoge Raad waarin de vraag centraal staat op welk moment sprake is van voldoende zekerheid dat de schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de betrokken persoon, waardoor de...