Nieuw, eenvoudig en modern bewijsrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bewijs is cruciaal in iedere procedure. Er zijn verschillende manieren om bewijs te verzamelen. Dat kan bijvoorbeeld door een getuigenverhoor of een deskundigenonderzoek, maar ook door middel van een inzagevordering eventueel voorafgegaan door een bewijsbeslag. Hoofdregel is dat de degene die zich op het rechtsgevolg beroept, bijvoorbeeld de ontbinding van de overeenkomst, de bewijslast draagt. Uitgangspunt is dat bewijs met alle middelen kan worden geleverd.

Alweer een aantal jaren geleden is door het kabinet besloten om de bewijsregels eenvoudiger te maken zodat dit bijdraagt aan een sneller en efficiënter verloop van procedures. Afgelopen zomer is er een voorstel ingediend om het bewijsrecht te vereenvoudigen en moderniseren. In deze blog bespreek ik een aantal uitgangspunten uit dit wetsvoorstel.

Inform...