De Wet werken waar je wil: willen we dat wel?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Begrijp me niet verkeerd: ik ben een groot voorstander van thuiswerken. Toch ben ik niet enthousiast over het initiatiefvoorstel van D66 en Groenlinks voor de Wet werken waar je wil. En dat heeft niet alleen te maken met de dubieuze grammatica in de titel van dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel Wet werken waar je wil geeft de werknemers het recht op thuiswerken. Dit recht wordt opgenomen in de Wet flexibel werken. Op grond van deze wet kunnen de werknemers nu ook al een verzoek tot thuiswerken indienen bij de werkgever (formeel: een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats), maar de werkgever kan een dergelijk verzoek nu gemakkelijk afwijzen. Anders dan bij verzoeken tot wijziging van de werktijd of de arbeidsduur, heeft de werkgever namelijk voor het afwijzen van een verzoek tot thuiswerken momenteel geen zwaarwege...