Werkgever mag loon opschorten als werknemer weigert een mondkapje te dragen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In verband met het coronavirus stelt een aantal werkgevers haar werknemers verplicht om binnen een mondkapje te dragen. Als een werknemer deze instructie weigert, welke consequenties heeft dit voor hem? Dan mag de werkgever zijn loon opschorten, zo bepaalt de Rechtbank Midden-Nederland woensdag.

Instructierecht

Op grond van art. 7:660 BW heeft een werkgever een instructierecht. Op basis hiervan is de werknemer gehouden aan de voorschriften van de werkgever omtrent het verrichten van de arbeid en instructies met betrekking tot de goede orde in de onderneming. Dit instructierecht is echter niet onbegrensd: de werkgever dient dit recht als een goed werkgever te gebruiken en de instructies moeten redelijk zijn. Aan de andere kant is de werknemer gehouden om redelijke instructies op te volgen. Een werknemer die weigert om de redelijke instructies van werkgever op te volgen, handelt in strijd met ...