Blijft de Jeugdwet van toepassing bij verblijf in het buitenland?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Is de Jeugdwet nog van toepassing op het moment dat een kind in het buitenland verblijft? Wie alleen artikel 1.3 van de Jeugdwet leest komt waarschijnlijk tot de conclusie dat dit niet het geval is. Daar staat namelijk dat de Jeugdwet van toepassing is ‘op in Nederland verblijvende jeugdigen’. Toch ...