Nieuwe voorzitter adviescollege dialooggroep slavernijverleden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mevrouw D.H. Oudshoorn-Tinga wordt de nieuwe voorzitter van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met haar benoeming.