Kind klem in vechtscheiding ouders

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze zaak voor het Europese Hof is een mooi voorbeeld van de toepassing van artikel 8 EVRM, het recht op bescherming van het private and family life van een minderjarige. Het gaat om de vraag of in de procedure waarbij custody and visitation rights – naar Nederlands recht de verdeling van gezags-...