Ministerie van Justitie: coronacrisis biedt kansen voor criminaliteit

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dat de coronacrisis voor problemen zorgt in de justitieketen, blijkt ook uit drie andere observaties: voor het eerst in tien jaar stijging geregistreerde misdrijven, is de aandacht voor criminaliteit onder jongeren toegenomen en er is een reëel risico op beïnvloeding van het democratisch bestel door microtargeting. Ook cybercrime neemt toe. De nationale veiligheid staat onder druk en ook hier brengt de coronacrisis risico’s aan het licht....