Trends in workforce management: van zelfroosteren tot artificial intelligence

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ontwikkelingen in workforce management volgen elkaar snel op. Waar aan de ene kant nieuwe tech-oplossingen en koppelingen tussen systemen als paddenstoelen uit de grond schieten, groeien en ontwikkelen organisaties en organisatiestructuren net zo hard door. De relatie tussen werkgever en werknemer is tegelijkertijd aan verandering onderhevig. Zij is bijvoorbeeld steeds meer gebaseerd op vertrouwen, openheid en transparantie. Door de coronacrisis is dit proces in een flinke stroomversnelling gekomen. 1 februari 2021