Verschoningsrecht: actuele opsporingspraktijk deugt niet

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De actuele opsporingspraktijk deugt niet. Opsporingsambtenaren behoren niet over informatie te kunnen beschikken die
onder het verschoningsrecht valt. Ervaringen uit
het verleden leren dat we niet kunnen vertrouwen
op eerbiediging van en een rechtmatige omgang
met informatie die onder het...