Voor wie geldt het bonusverbod in de NOW-regeling?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een bv deed een beroep op het bonusverbod van de NOW-regeling en weigerde in 2020 bonussen uit te betalen aan een arbeidsongeschikte directeur. Rechtbank Den Haag oordeelt dat het bonusverbod in deze situatie niet van toepassing is.