Niet-Nederlandse verdachten krijgen vaker straf

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Door toegenomen migratie en het vrij personenverkeer, vooral binnen Europa, krijgt het Nederlandse strafrechtsysteem steeds meer te maken met verdachten met een niet-Nederlandse nationaliteit. Uit de statistieken blijkt dat verdachten met een andere nationaliteit sterk oververtegenwoordigd zijn in gevangenissen in heel Europa, aldus Hilde Wermink, die verbonden is aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en de afgelopen jaren empirisch onderzoek deed naar de rol van nationaliteit binnen het strafproces....