Datalek GGD voorkomen? Aandachtspunten voor zorgaanbieders & ICT-leveranciers (deel 1)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vorige week werd bekend dat er bij de GGD miljoenen adresgegevens, telefoonnummers en Burgerservicenummers zijn gestolen en illegaal zijn verhandeld door werknemers van de gezondheidsdienst. Op dit moment zijn drie werknemers aangehouden.

Het voorval maakt ons (weer) pijnlijk duidelijk hoe groot het belang van informatiebeveiliging is in de zorg, waar veel gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. In deze blog zet ik uiteen welke beveiligingsregels zorgaanbieders moeten naleven bij het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens. In deel 2 van deze serie beschrijf ik wanneer er precies sprake is van een datalek en wat een zorgaanbieder dan moet doen.

Zorgaanbieders maken bij het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens gebruik van de software van ICT-leveranciers. Hoewel ICT-leveranciers de patiëntgegevens over het algemeen verwerken in opdracht van de zorgaanbieder en daarom als ‘verwerker’ zijn aan te merken, dragen ...