Schade onder de CMR: over migranten, voedsel en vliegtuigmotoren

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Op grond van artikel 17 lid 1 Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg (CMR) is de vervoerder aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de ...