Juridisch kader belanghebbendheid rechtspersonen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze zaak staat vanuit bestuursrechtelijk oogpunt de vraag centraal of een vereniging die tegen een bestemmingsplan opkomt als belanghebbende kan worden aangemerkt. De voorzieningenrechter van de Afdeling zet het juridische kader voor belanghebbendheid van een rechtspersoon uiteen - en...