Digitaal procederen in vreemdelingenzaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Al ruim vijf jaar procederen vreemdelingenadvocaten en IND digitaal in asiel- en bewaringszaken. Het gaat daarbij om zo’n 20.000 zaken per jaar. De IND en de meeste van deze advocaten zijn ook betrokken bij de 10.000 reguliere vreemdelingenzaken die de Rechtspraak per jaar behandelt. Deze behandeling gaat nog helemaal op papier, maar zeker in tijden van corona is dat omslachtig, vindt de Rechtspraak. Zij heeft daarom een aantal aanpassingen in de bestaande systemen gedaan, waardoor vanaf 1 maart ook in deze zaken digitaal kan worden geprocedeerd....