Drentse notaris uit ambt ontzet om slecht advies bij risicovolle grondbelegging

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Gerechtshof Amsterdam heeft begin februari notaris De Vries uit Emmen uit het ambt ontzet, na onzorgvuldigheid bij hoog-speculatieve aankopen van 41 percelen landbouwgrond voor 11 miljoen euro. De grond bleek veel minder waard. Het hof heeft dit jaar al drie notarissen uit het ambt verwijderd.

Een echtpaar dat samen een tomatenkwekerij runt, wendt zich begin 2016 tot notaris Fokke de Vries (Notariaat ’t Suydevelt) voor de aankoop van de 41 percelen, voor in totaal elf miljoen euro. Het koppel heeft forse waardestijgingen en winsten voor ogen als de agrarische grond een andere bestemming zou krijgen – bijv. woningbouw –, maar dit gebeurt niet; achteraf blijkt de grond waardeloos.

Volgens hun klachten heeft De Vries de man en de vrouw onvoldoende gewezen op de risico’s van zulke grondbeleggingen. Het echtpaar is een civiele procedure gestart en diende een tuchtklacht in bij de Kamer voor het Notariaat Arnhem...